971-ci ildən bəri Starbucks dünyanın ən yüksək keyfiyyətli arabica qəhvəsi üsuluna uyğun qaydada tədarük etməyi və bişirməyi öhdəsinə götürmüşdür. Prinsipləri və missiyasına sadiq qalaraq məşhur qəhvə evi hər fincanla möhtəşəm Starbucks təcrübəsini bütün müştərilərinin həyatına qatır.